ماسک درنیکا | فروش انواع ماسک‌‌‌‌های بهداشتی و پزشکی ,

menuordersearch
doryas.ir
قبلی
محصولات درنیکاتولیدات درنیکا
بعدی
 ماسک سه بعدی ماسک سه بعدی 4 لایه سلفون 5 عددی
تولیدی درنیکا

ماسک

KN95 پنج لایه بدون سوپاپ
+
_
KN95 پنج لایه بدون سوپاپ
 ماسک سه بعدی

ماسک سه بعدی

7,000 تومان
ماسک سه بعدی کودک رنگ سبز
+
_
ماسک سه بعدی کودک رنگ سبز
ماسک سه بعدی کودک ۴ لایه سلفون 6 عددی

ماسک سه بعدی کودک ۴ لایه سلفون 6 عددی

6,000 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ مشکی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ مشکی
ماسک سه بعدی 5 لایه سلفون 5 عددی

ماسک سه بعدی 5 لایه سلفون 5 عددی

7,500 تومان
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار رنگ توسی
+
_
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار رنگ توسی
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار تک  عددی

ماسک N95 شش لایه سوپاپدار تک عددی

5,000 تومان
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ توسی
+
_
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ توسی
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددی

ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددی

3,250 تومان
اسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ ابی
+
_
اسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ ابی
ماسک سه بعدی 4 لایه سلفون 5 عددی

ماسک سه بعدی 4 لایه سلفون 5 عددی

7,000 تومان
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ ابی
+
_
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ ابی
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددی

ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددی

3,250 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ مشکی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ مشکی
ماسک سه بعدی 5 لایه جعبه 25 عددی

ماسک سه بعدی 5 لایه جعبه 25 عددی

35,000 تومان
ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
+
_
ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار تک عددی

ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار تک عددی

4,500 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ مشکی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ مشکی
ماسک سه بعدی 4 لایه جعبه 25 عددی

ماسک سه بعدی 4 لایه جعبه 25 عددی

32,500 تومان
پرفروشترین کالاها
KF94 سه بعدی ۴ لایه
+
_
KF94 سه بعدی ۴ لایه
 ماسک سه بعدی ماسک سه بعدی 4,000 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
ماسک سه بعدی 5 لایه سلفون 5 عددیماسک سه بعدی 5 لایه سلفون 5 عددی7,500 تومان
ماسک KN95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ مشکی
+
_
ماسک KN95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ مشکی
ماسک KN95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددیماسک KN95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددی3,000 تومان
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ مشکی
+
_
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ مشکی
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددیماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددی3,250 تومان
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ ابی
+
_
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ ابی
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددیماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددی3,250 تومان
ماسک N95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ توسی
+
_
ماسک N95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ توسی
ماسک N95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددیماسک N95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددی3,500 تومان
ماسک N95 پنج لایه سوپاپدار رنگ سفید
+
_
ماسک N95 پنج لایه سوپاپدار رنگ سفید
ماسک N95 پنج لایه سوپاپدار تک عددیماسک N95 پنج لایه سوپاپدار تک عددی4,500 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
ماسک سه بعدی 5 لایه جعبه 25 عددیماسک سه بعدی 5 لایه جعبه 25 عددی35,000 تومان
ماسک سه لایه پزشکی (بزرگسال) رنگ سفید
+
_
ماسک سه لایه پزشکی (بزرگسال) رنگ سفید
ماسک سه لایه پزشکی (بزرگسال) سلفون 10 عددیماسک سه لایه پزشکی (بزرگسال) سلفون 10 عددی6,000 تومان
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
+
_
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار تک  عددیماسک N95 شش لایه سوپاپدار تک عددی5,000 تومان
جدیدترین کالاها + لیست کامل
KF94 سه بعدی ۴ لایه
+
_
KF94 سه بعدی ۴ لایه
 ماسک سه بعدی ماسک سه بعدی 4,000 تومان
ماسک سه بعدی کودک رنگ زرد
+
_
ماسک سه بعدی کودک رنگ زرد
ماسک سه بعدی کودک ۴ لایه سلفون 6 عددیماسک سه بعدی کودک ۴ لایه سلفون 6 عددی6,000 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
ماسک سه بعدی 5 لایه سلفون 5 عددیماسک سه بعدی 5 لایه سلفون 5 عددی7,500 تومان
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
+
_
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
ماسک N95 شش لایه سوپاپدار تک  عددیماسک N95 شش لایه سوپاپدار تک عددی5,000 تومان
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ مشکی
+
_
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ رنگ مشکی
ماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددیماسک KN95 شش لایه بدون سوپاپ تک عددی3,250 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ مشکی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ مشکی
ماسک سه بعدی 4 لایه سلفون 5 عددیماسک سه بعدی 4 لایه سلفون 5 عددی7,000 تومان
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ ابی
+
_
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ رنگ ابی
ماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددیماسک N95 پنج لایه بدون سوپاپ تک عددی3,250 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال 5 لایه رنگ ابی
ماسک سه بعدی 5 لایه جعبه 25 عددیماسک سه بعدی 5 لایه جعبه 25 عددی35,000 تومان
ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
+
_
ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار رنگ سفید
ماسک KN95 شش لایه سوپاپدار تک عددیماسک KN95 شش لایه سوپاپدار تک عددی4,500 تومان
ماسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ طوسی
+
_
ماسک سه بعدی بزرگسال ۴ لایه رنگ طوسی
ماسک سه بعدی 4 لایه جعبه 25 عددیماسک سه بعدی 4 لایه جعبه 25 عددی32,500 تومان

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

mail
logo

دفتر فروش: تهران - خیابان آزادی - خیابان بهبودی - تقاطع نیایش - پلاک 87
کارخانه: همدان - بلوار ارتش - خیابان کارآفرین 6.
تلفن : 08134266269
مدیر فروش : 09350808441 - 09039211636

گفتگو را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp بر روی هر کدام از اکانت‌‌‌‌های پشتیبانان ما که میخواهید کلیک کنید.
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می‌دهیم
درنیکا
پشتیبانی واتساپ
چطور میتونم کمکتون کنم؟